Opinie o Nas

Blog

Depresja a CBD

19.11.2019
Depresja a CBD

Depresja a CBD

Znaczące ograniczenia w obecnie dostępnych strategiach leczenia przeciwdepresyjnego zainspirowały naukowców do poszukiwania skuteczniejszych leków do leczenia depresji w obszarze substancji naturalnych takich jak kannabidiol (CBD). Badania prowadzone w ostatnich latach sugerują, że CBD może być stosowane w leczeniu depresji klinicznej i anhedonii. Przeprowadzone testy na myszach i szczurach przyniosły pozytywne rezultaty, jednak wymagają dalszych badań w celu poznania mechanizmu działania przeciwdepresyjnego na organizm. Co ciekawe zaobserwowano także wpływ CBD na sen, wynika to z faktu iż CBD skutecznie zatrzymując indukowane przez lęk tłumienie snu REM. Wyniki tych badań mogą być istotne dla osób cierpiących na zespół stresu pourazowego, które często skarżą się na zaburzenia snu, takie jak zaburzenia snu fazy REM i bezsenność. Znane są także wyniki badań potwierdzające działanie przeciwstresowe w testach na modelu
zwierzęcym. Obecnie trwa kilka programów badań przedklinicznych, które mają na celu zbadanie skuteczności i mechanizmów działania przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego CBD u ludzi.

Depresja a CBD

Żródło:

 1. Prohedonic effect of cannabidiol in a rat model of depression. Neuropsychobiology, Shoval, G., Shbiro, L., Hershkovitz, L., Hazut, N., Zalsman, G., Mechoulam, R., et al. 2016, 73, s. 123–129.
 2. Cannabidiol: State of the art and new challenges for therapeutic applications.” Pharmacol Ther Pisanti, S., et al., 2017, 175, s. 133-150.
 3. Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L.” Pharmacology Biochemistry and Behavior, El-Alfy, A. T., Ivey, K., Robinson, K., Ahmed, S., Radwan, M., Slade, D., et al. 2010, 95, s. 434–442.
 4. Effect of cannabidiol on sleep disruption induced by the repeated combination tests consisting of open field and elevated plus-maze in rats.” Neuropharmacology, Hsiao, Y. T., Yi, P. L., Li, C. L., & Chang, F. C., 2012, 62, 373–384.
 5. Effects of cannabidiol (CBD) in neuropsychiatric disorders: A review of pre-clinical and clinical findings.” Prog Mol Biol Transl Sci. Elsaid S., Kloiber S., Le Foll B., 2019, 167 s. 25-75
 6. Pharmacokinetics of oral and intravenous cannabidiol and its antidepressant-like effects in chronic mild stress mouse model.” Environ Toxicol Pharmacol. Xu C., Chang T., Du Y., Yu C., Tan X., Li X., 2019, 70:103202.
 7. Emerging evidence for the antidepressant effect of cannabidiol and the underlying molecular mechanisms.” J Chem Neuroanat. Silote GP., Sartim A., Sales A., Eskelund A., Guimarães FS., Wegener G., Joca S.. 2019, 98, s. 104-116.

  Proszę podać nazwisko lub nazwę firmy
  oraz adres e-mail, na który prześlemy
  naszą ofertę hurtową.

  Nazwisko / Firma

  NIP

  Nr telefonu

  Adres E-mail