Opinie o Nas

Blog

CBD dla zwierząt

01.10.2021
CBD dla zwierząt

CBD dla zwierząt- analiza

CBD i inne fitokanabinoidy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem w ostatnich latach. Zapewne ten fakt skłonił naukowców do rozważenia możliwości stosowania także CBD dla zwierząt. Zdolność do interakcji z układem endokannabinoidowym jest możliwa dzięki aktywności biologicznej fitoikannabinoidow.  Reprezentuje on vzespół receptorów kannabinoidowych i endokannabinoidów a także enzymów. Odpowiedzialne są za ich syntezę, katabolizm oraz geny kodujące te białka. Obecność układu endokanabinoidowego zidentyfikowano u wielu gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt towarzyszących. Przykładowo u psów stwierdzono obecność receptorów kannabinoidowych lub ich ligandów w skórze i przydatkach skóry. Występują również w stawach, przewodzie pokarmowym a także ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Z kolei u kotów receptory kannabinoidowe wykryto w mózgu oraz skórze. Ze względu na obecność układu endokanabinoidowego w wielu tkankach zwierzęcych, możliwe było postawienie przez naukowców hipotezy. O istotnej roli tego układu w wielu funkcjach fizjologicznych u zwierząt. Co następnie zostało potwierdzone w licznych badaniach prowadzonych na modelach zwierzęcych. W szczególności układ endokanabinoidowy wydaje się być zaangażowany w funkcje leżące u podstaw pamięci, uczenia się i koordynacji funkcji motorycznych, a także w łagodzenie bólu, działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym, immunosupresyjnym, hipotensyjnym, przeciwwymiotnym. Ponadto badania dowodzą istotnej roli w przypadku regulacji snu, apetytu a także funkcji rozrodczych. Najnowsze badania sugerują także możliwy udział układu endokanabinoidowego w neuroprotekcji i kontroli proliferacji komórek nowotworowych.

Weterynaria a olej konopny dla zwierząt

W medycynie weterynaryjnej CBD dla zwierząt jest rozważane w celu kontroli bólu. Głównie w przypadku bólu neuropatycznego, choroby zwyrodnieniowej stawów i bólu nowotworowego. Ponadto w przypadku padaczki idiopatycznej opornej na konwencjonalne leczenie, alergicznych chorób skóry i zaburzeń nastroju np. lęku oraz szereg innych stanów patologicznych dotykających psy i koty. Zaobserwowano, że podawanie olejków CBD zwierzętom pozwala na zmniejszenie podawania innych leków np. przeciwzapalnych co skutkuje mniejszą ilością skutków ubocznych. Preparaty bazujące na ekstraktach z konopi siewnych zawierające CBD uznawane są za bezpieczne do stosowania u zwierząt towarzyszących, niewątpliwie jednak konieczne są dalsze badania potwierdzające wpływu CBD na terapię schorzeń występujących u zwierząt towarzyszących oraz w celu ustalenia odpowiednich dawek.
 • Gamble L.J. i in. Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs; Front Vet Sci . 2018; 5: 165.
 • De Briyne N. i in. Cannabis, Cannabidiol Oils and Tetrahydrocannabinol—What Do Veterinarians Need to Know? Animals (Basel). 2021 Mar; 11(3): 892.
 • Hazzah T., Cannabis in Veterinary Medicine: A Critical Review. AHVMA. 2020;61:25.
 • Re G. i in. Palmitoylethanolamide, endocannabinoids and related cannabimimetic compounds in protection against tissue inflammation and pain: Potential use in companion animals, The Veterinary Journal, 173, 1, 2007, 21-30.
 • Corsetti S. i in. Cannabis sativa L. may reduce aggressive behaviour towards humans in shelter dogs. Sci Rep. 2021; 11: 2773.
 • Brioschi F.A. I in. Oral Transmucosal Cannabidiol Oil Formulation as Part of a Multimodal Analgesic Regimen: Effects on Pain Relief and Quality of Life Improvement in Dogs Affected by Spontaneous Osteoarthritis. Animals 2020, 10, 1505;

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą pozostałych olejków CBD

  Proszę podać nazwisko lub nazwę firmy
  oraz adres e-mail, na który prześlemy
  naszą ofertę hurtową.

  Nazwisko / Firma

  NIP

  Nr telefonu

  Adres E-mail